De valkuilen in je leven (h)erkennen

valkuilen in je leven erkennen

De valkuilen in je leven (h)erkennen

Valkuilen zijn patronen, vaste “gewoonten” zeg maar, die we blijven herhalen en die ons vaak (lees, meestal) in de problemen brengen op zowel persoonlijk als sociaal vlak.
Deze patronen zijn :
Levenslang
Zelfdestructief
Zeer krachtig
Ze kunnen in verschillende levensgebieden voorkomen en bepalen hoe we omgaan met de gebeurtenissen in ons leven.
Valkuilen beïnvloeden ons op elk vlak, zoals gezondheid, relaties, werk, geluk, stemmingen…en hun kracht is zo sterk, dat we zelden in staat zijn om ze te veranderen. Meer nog, een valkuil voelt zo vertrouwd en veilig, dat we dit zelfs niet willen (tot we de valkuil, als valkuil leren zien).

REDMIDDEL TIJDENS DE KINDERTIJD

Een valkuil ontstaat tijdens onze kindertijd. Bepaalde situaties vragen om een manier van “overleven”, een manier om de situatie aan te kunnen. Die overlevingsstrategieën, worden onze latere valkuilen.
Welk soort valkuilen je ontwikkelt, wordt bepaald door het temperament dat je als persoon hebt. Zo kan een verlegen, verwaarloosd kind later de valkuil van minderwaardigheid ontwikkelen, als het zich als kind niet gewenst voelde, of kan een angstig kind zich later in de valkuil storten van roekeloosheid, om steeds het gekende angstgevoel op te wekken en zo zichzelf steeds in benarde situaties werken. Twee kinderen uit eenzelfde gezin, kunnen ook helemaal anders reageren in dezelfde situaties en zo andere valkuilen aanleren, afgaande op hun eigen temperament.

WAARDOOR ONTSTAAN VALKUILEN

Zoals we reeds weten, ontstaan valkuilen in onze kindertijd en er zijn een aantal zaken die ontbreken of te sterk aanwezig waren, om ervoor te zorgen dat ze kunnen ontstaan.

  • Veiligheid: een kind moet zich in de eerste plaats veilig voelen; elke situatie die deze veiligheid in het gedrang brengt, kan een valkuil creëren. Een persoon kan dan impulsief en destructief worden, omdat ze het gevoel van veiligheid missen.
  • Verbinding: een kind heeft naast veiligheid, ook liefde, aandacht en begrip nodig. Wanneer dat in grote mate ontbreekt in het gezin, zullen zij als volwassenen vaak een innerlijk gevoel van “niet verbonden zijn met” ervaren; eenzaamheid is het sleutelwoord bij een gebrek aan verbinding.
  • Autonomie: wanneer en kind opgroeit, moet het de kans krijgen om op zichzelf te staan en een eigen leven te leiden. Wanneer ouders hun kinderen die bewegingsvrijheid niet gunnen, zullen zij vaak opgroeien als volwassenen die geen beslissingen durven nemen en steeds blijven steken in het leven; zij zullen vaak terugvallen op anderen en hunkeren naar leiding in hun leven.
  • Zelfwaarde: wanneer we als kind voldoende geliefd, gewaardeerd en geprezen werden, zullen we als volwassene een gezond gevoel van zelfwaarde ontwikkelen. Kinderen die echter steeds bekritiseerd en vernederd werden, missen dit aspect en kunnen als volwassene overgevoelig worden voor kritiek en afwijzing, hetgeen ervoor zorgt dat veel van hun inspanningen mislukken.
  • Zelfexpressie: wanneer we als kind de kans kregen om ons volledig te uiten en al onze gevoelens mochten beleven in de veiligheid van het gezin, zullen we opgroeien als spontane mensen, die positief in het leven staan. Maar als je steeds gestraft wordt als je uiting geeft aan je emoties, of je je steeds moet inhouden, zal je je als volwassene steeds aanpassen aan anderen en je binnenin boos voelen, of je zal niet echt duidelijk reageren en je eerder vlak en somber voelen.
  • Grenzen stellen: realistische grenzen binnen het gezin, leren het kind zelfdiscipline en zelfcontrole. Een tekort aan grenzen echter, kan ervoor zorgen dat je als volwassene geen rekening houdt met de gevoelens van anderen en kan je zeer veeleisend worden in relaties. Teveel grenzen echter, kan dan weer leiden tot teveel zelfcontrole; je volwassen ik gunt zichzelf niks en willigt vooral de eisen van de ander in.

VALKUILEN IN RELATIES

Omdat we onze valkuilen steeds met ons meedragen, spelen ze ook een grote rol in het aangaan van relaties. Een relatie kan dan ook sterk onder druk komen te staan, wanneer een valkuil de kop opsteekt en zelfs ten onder gaan aan deze vaak onbewuste valkuilen, die te pas en te onpas de relatie verstoren.

VERANDERING BRENGT RAAD

Of we helemaal onze valkuilen kunnen veranderen, is nog niet bewezen. Vaak zitten ze zo diep verankerd in onze persoonlijkheid, dat het moeilijk is om ze zomaar om te buigen.
In de eerste plaats moeten we de valkuilen HERKENNEN en BENOEMEN. Het is hierbij belangrijk dat je de oorsprong van je valkuil ontdekt en het gekwetste kind binnenin je VOELT.
Daarna moet er de bereidheid zijn om te WILLEN veranderen en ook BEWUST die keuze nemen (de UITDAGING aangaan), anders blijven we steeds dezelfde fouten herhalen en in de dezelfde valkuilen trappen. Daarna is het van belang dat je VERGEEFT wat je als kind werd aangedaan. Geef je verdriet een stem. Leer hoe je met jouw specifieke valkuil kunt OMGAAN, door er helemaal in te duiken en hou dit vol, tot je het patroon kunt DOORBREKEN.

Het vraagt dan ook grote moed en doorzettingsvermogen om doorheen de pijnlijke ervaringen van het verleden te gaan, op weg naar innerlijke groei.

Wil je meer lezen over valkuilen, hoe je ze kunt herkennen en hoe je ze kunt doorbreken?
In het boek LEVEN IN JE LEVEN, kom je er alles over te weten (leven in je leven- jeffrey young & janet klosko)
Heb je bij jezelf een valkuil ontdekt en weet je hier geen raad mee?
www.vietavie.be

Geen reactie's

Geef een reactie